logo familie schutterstichting
 
home geschiedenis Trientje Schutter bestuur

legaten en giften

subsidies recent aanvragen
             

 

Bestuursleden Familie Schutterstichting:  

marjet borkent
Mw. M. Borkent-Ypma, Boersterweg 1, Ten Boer, tel: 302 13 66 of 06 1222 7745
marjetypma@hotmail.com 

mariska dijksterhuis

Mw. M.L. Dijksterhuis, Tuwingastraat 8, 9792 PS Ten Post, tel. 06 417 410 58
m.dijksterhuis@ziggo.nl

margriet hidding

Mevr. M. Hidding, Kollerijweg 18, 9795 PM Woltersum, tel. 050-5710707
myhidding @gmail.com

herbert koekkoek

Dhr. H. Koekkoek (voorzitter), Bovenrijgerweg 19, 9797 TD Thesinge, tel: 06-46 01 72 35 herbertkoekkoek@gmail.com

Mw. W.F.Lambeck-Pit (secretariaat) Koopmansplein 32, 9791 MA Ten Boer, tel. 050-302 5492 wilmalambeck@ziggo.nl

Mw. L. Mandema-Verheijen (vice-voorzitter), Dorpsweg 67, 9798 PD  Garmerwolde, tel. 06 22246919 lieskeverheijen@gmail.com

pluc plaatsman

Dhr. P. Plaatsman, G.N. Schutterlaan 19, 9797 PA Thesinge, tel: 050-302 19 27
pluc.plaatsman@gmail.com

 

De Schutterstichting tracht bestuursleden te werven uit zoveel mogelijk dorpen van de gemeente Ten Boer.  Op die manier hoopt de stichting dat het contact met de dorpen optimaal is en informatie over zin en noodzaak van een garantstelling  waar nodig eenvoudig verkregen kan worden.
Elk bestuurslid is na 4 jaar aftredend, maar kan herbenoemd worden. Bij een vacature wordt steeds gezocht naar een persoon die affectie heeft met het sociale en culturele leven in dorp en gemeente.

Het bestuur vergadert 4 maal per jaar.
2018:
14 maart
20 juni
26 september
28 november