home

Werkwijze

In de schuur van de boerderij staat mijn werk-materiaal. Ik werk vooral met corten-plaatstaal in allerlei diktes, rond- en vierkant staal. Bij uitzondering werk ik met koper, lood en zink.
Nooit werk ik met RVS (roestvast staal); wanneer rvs tijdens de bewerking in aanraking komt met gewone staaldeeltjes, b.v. via de machines, gaat het onherroepelijk roesten.

Meestal ontwerp ik eerst op papier. Van ruwe snelle schetsen verfijn ik naar scherp omschreven objecten. Verhoudingen, lijnen, buigingen hebben mijn voortdurende zorg. Toch komt het regelmatig voor, dat een object tijdens het maak-proces nog verandert. Belangrijk blijkt telkens weer uit te vinden wat de goede volgorde is waarin een object gemaakt dient te worden. Wanneer een object niet al te ingewikkeld is om te maken, mooi is uitgekristalliseerd en er vraag naar is, maak ik een kleine serie. Inspiratie-bronnen: Menselijke verhoudingen, menselijk gedrag, de planten- en dierenwereld , de tuin rondom mijn boerderij.

De aard van het werk brengt met zich mee, dat ik me voortdurend aan het beschermen ben: een afzuig-installatie voorkomt dat ik te veel metaal-deeltjes en gassen binnen krijg; ik heb vaak een goede mondkap op, werk bijna voortdurend met werk- of las-handschoenen, heb vaak een kap op en gehoorbescherming; schoenen met stalen neuzen en een leren lasschort.

Het smeedwerk is een verhaal apart. Wegens brandgevaar smeed ik buiten op een verrijdbaar, zelf ontworpen, veldsmidsvuur. Buiten staat de 'vormgever', een zwaar vierkant stuk ijzer met uitsparingen in allerlei vormen. Hierop kan ook gesmeed worden. Het grote aambeeld binnen blijft favoriet, al is de afstand die ik met het hete staal moet overbruggen groter.

Wanneer ik veel te smeden heb, wijk ik uit naar het smidsvuur van Bertus Hidding (Woltersum) of naar de smidse van de museumsmederij in Thesinge.