Werken in opdracht

recente opdrachten staan bovenaan, verder scrollend vindt u eerder werk.

de achtergrond van deze pagina is een detail van een in opdracht gemaakt hek bij een boerderij


voor het in opdracht maken van grafmonumenten is een aparte pagina op deze site, klik op het woord.

Dampalen Eikemaheert Loppersum

De bovenstukken hebben de vorm gekregen van een akker (ontwerp van Leen Kaldenberg voor de trouwkaart); De letters  ‘Eikema ‘ ‘Heert’  zijn overgenomen van de aanduidingen aan weerszijde van de voordeur van de boerderij.

(foto volgt)

Tuindeur Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding

Voor een brede opening van een kleine stadstuin naar een binnenparkje is een stukje wand met deur in gegalvaniseerd staal gemaakt. In het bovenste deel is de vorm van bomen te herkennen; de bovenkant kan als een bladerdak gezien worden en beschermt de tuin tegen ongewenste  binnendringers.

tuindeur tuindeur tuindeur detail tuindeur

 

Monument Hendrik Ridder Thesinge

monument Hendrik Rdder Thesinge

Het dorp Thesinge wilde een monument voor haar verzetsstrijder Hendrik Ridder, die in de oorlog is omgebracht.  Hendrik was een gelovige jongeman, met een ‘stem als een klok’. Hij kon op onverwachte momenten  (want hij was vaak weg; niemand begreep waarom) vanuit achter in de kerk luid meezingen met de psalmen. Het monument heeft de vorm gekregen van een verondersteld afgescheurd papiertje dat uit het gevang werd gesmokkeld.  Uit het staal zijn enkele muzieknoten en de psalmtekst ‘Blijf mij nabij,“ gesneden.


Maarhof

De begraafplaats Maarhof bij Delfzijl kent veel  rondlopende vormen. Die zijn terug te vinden in het enigszins rond gebogen object. Aan een aantal nabestaanden en aan anderen die zich betrokken voelden bij de begraafplaats is gevraagd de naam Maarhof in eigen handschrift aan te leveren; deze uiteenlopende handschriften zijn in uiteenlopend formaat uitgesneden uit de voorkant van het kunstwerk. Uit de achterkant is de vorm van een zandloper uitgesneden. De zijkanten zijn ‘gerafeld’.

maarhof maarhof, voorkant maarhof, zijkant

 

Rotonde Weiwerd


 

Rotonde Weiwerd, beeld in opdracht van Groningen Seaports (voor het proces: zie foto's onder de tekst)
Zeewijzers
Aan het beeld ‘Zeewijzers’ is op 12 juni 2013 het laatste werk verricht.
Locatie: De nieuwe rotonde aan de N991 even ten oosten van Delfzijl bij het voormalige dorp Weiwerd.
Opdrachtgever: Groningen Seaports

De opdracht van Groningen Seaports in voorjaar 2010 geformuleerd was:
-Ontwerp een groot beeld op de nieuw aan te leggen rotonde bij Weiwerd
-het beeld moet de toegang markeren tot het nog in ontwikkeling zijnde nieuwe industriegebied van Groningen Seaports
-In het overleg bleek dat Seaports dynamiek wil uitstralen en dat aandacht voor het milieu een belangrijke plaats in het beleid inneemt. Het zou mooi zijn als het beeld iets van deze kenmerken verbeeld en/of uitstraalt.
-Maak als uitgangsmateriaal gebruik van de stalen boeien die Rijks Water Staat afstoot.

Met een dieplader zijn in het najaar van 2009 twaalf kleine en drie grote boeien vanuit Lelystad aangevoerd. Uiteindelijk zijn hiervan 9 kleine en 1 grote boei gebruikt.
De butsen die de boeien hebben opgelopen in hun functionele leven zijn gebleven mede om aan te geven dat het hier om gerecyclede boeien gaat. De boeien hebben wel een nieuwe kleur gekregen.

Beweging
Vanaf het eerste overleg is er sprake van geweest om te onderzoeken of de boeien op een mooie manier zouden kunnen gaan bewegen: de dansers van de zee, maar nu op het land. Zoals ze op zee gefunctioneerd hebben als bakens, geven ze nu de richting aan naar het nieuwe bedrijventerrein van Groningen Seaports. Zoals ze deel uitmaakten van de dynamiek van de zee, geven ze nu uiting aan de gewenste dynamiek van het nieuwe industriegebied.
De kleine boeien van 3 meter hoog en 150 kg zwaar zijn dubbel gelagerd opgehangen in een frame. Het contragewicht bestaat uit basaltblokken die dienst hebben gedaan in een zeedijk. Ze werden met genoegen afgestaan door het waterschap Noorderzijlvest. Na een experimentele fase is het deel onder de scharnierpunten vastgesteld op een optimaal gewicht van 350 kg; op deze wijze werd een mooie niet te sterke maar ook niet te gedempte natuurlijke beweging verkregen, verwant aan de bewegingen bij een trage golfslag. Ook bij sterke winden blijven de bewegingen rustig; de boeien zijn uitgerust met een demping, bestaande uit rubberen landvasten en lijnen uit de scheepvaart

Het middenbeeld
Het grote middenbeeld is opgebouwd uit 5 kleinere boeien, waarin dikwandige stalen buizen zijn aangebracht om de daarop gemonteerde grote boei te kunnen dragen, ook bij sterke zijwinden. Tussen de grote boei en de vijf kleine boeien is een plateau ontworpen, als een drager voor de grote boei; zo konden de kleine boeien ook wat meer afstand tot elkaar krijgen. De top van de boei is iets verlengd, zodat daar de trident geplaatst kon worden; dit is tevens een windwijzer. De trident is het hulpmiddel van de god der zee, Neptunus; hij dirigeert daarmee de zeeën tot stormen en kalmte.

De kleurstelling
Een optie om het beeld te laten harmoniëren met de omgeving is verlaten. Er is voor gekozen om het beeld een stevig en vrolijk spel te laten spelen met de omgeving, die weinig harmonie heeft gekend de laatste decennia: de dorpen Weiwerd en Oostmahorn zijn vrijwel of geheel afgebroken, op korte afstand is een blind electiciteits gebouw verrezen, een zuiveringsinstallatie staat binnen oogbereik en het land wordt doorkliefd met een groot aantal electriciteitsdraden. Het beeld heeft de boodschap naar de omgeving: oud, afgedankt en verlaten kan ook een nieuw en betekenisvol tweede leven betekenen. Het beeld wil mede door de kleurstelling optimisme uitstralen, juist in dit gebied.
Dat Weiwerd de kleuren blauw en geel in het vaandel had is een mooie bijkomstigheid, net zoals de kleur van Groningen Seaports blauw is.
De grote hoeveelheid verkeersborden bij en op de rotonde hebben allen een stevige kleurstelling, waar de kleuren van het beeld mooi op reageren.

De rotonde zelf
De rotonde is verhoogd met een laag gemetseld basalt; het oppervlak is bestrooid met schelpen. Dit alles om het nautische karakter van het beeld en het achterliggende gebied te versterken. Om het aangrenzende weidse land niet te zeer te belasten is gekozen voor een milde vorm van verlichting door grondspots, alleen naar het middenbeeld.
Een opstijgende gans als symbool voor een afscheid

bank farmsum bank bank

Exedra of: 'Zetel in de buitenlucht' Cortenstaal en ongeschuurd larixhout. 5 meter lang en totaal 5 meter hoog.

Op vrijdag 29 februari 2010 werd officiëel het project 'Markering Borgterrein Farmsum' afgerond. Leerlingen van O.B.S. Rengershof waren middeleeuws gekleed, zongen een zojuist ingestudeerd nieuw lied en trommelden op meegebrachte trommels; een verhalenverteller droeg een verhaal voor over gebeurtenissen zoals die zich op deze plek rond 1200 afgespeeld kunnen hebben en de wethouder van cultuur opende de exedra.
De gebogen vorm van de exedra is terug te vinden op plattegronden van het borgterrein op vrijwel deze plek. Vermoed wordt dat juist deze plek gediend heeft als rustplaats in de lusthof van de borg; de bloem in het vaandel verwijst naar mogelijke bloemperken in de lusthof.brug brug brug brug koebrug farmsum
Panelen op de Koebrug te Farmsum.
Kinderen van de basisschool te Farmsum maakten tekeningen voor de nieuwe Koebrug. Deze tekeningen zijn ‘vertaald’ voor het uitsnijdenen en aangepast aan de formaten van de panelen voor de koebrug. In 2009 is deze brug geopend en werden de tekeningen onthuld.

Zeepaardje, in opdracht. h 135


Tuintafel. In opdracht gemaakt. Materiaal: Spiegel van de gesloopte viskotter UK383 ; 6 mm cortenstaal. Afmetingen: 300x135


Herinneringskastje. Hoog:plm 150 cm.
Stichting Achter de Regenboog (verliesverwerking voor kinderen) heeft een aantal beeldend kunstenaars gevraagd om van een wijnkistje een herinneringskistje te maken. Dit is een herinneringskastje geworden, gemaakt zoals een kind het had kunnen tekenen. De kistjes en kastjes worden tentoongesteld en geveild. Zie www.adrgroningen.nl

 

De Roelie-Dijkema wisselprijs, gemaakt in opdracht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Thesinge. Het profiel van het dorp werd uit staal gesneden en tot een toren gewalst.Borgterrein Farmsum
Banieren en toeganspoort.

Ter markering van het voormalige borgterrein te Farmsum (gemeente Delfzijl) zijn in 2007 vier banieren en twee ‘dampalen’ gerealiseerd. Het terrein ligt bij molen Aeolus en is in het verleden grondig afgegraven tot zo’n 5 meter diep.
De verschillende delen van de palen van de banieren staan symbool voor de verschillende perioden in het bestaan van dit terrein. De palen kunnen als tijdbalken gezien worden. De zeven delen van de banierpalen staan telkens in een iets andere hoek op elkaar.
De banieren zijn gemaakt van cortenstaal en 5 meter hoog.
Deel 1: 0-1271Vanaf het begin van de jaartelling is er sprake van zekere bewoning. In 1271 wordt deze periode afgesloten met de bouw van een eerste steenhuis
Deel 2: 1271-1400 Rond 1400 wordt het eerste steenhuis verwoest; in 1435 staat er een borg
Deel 3: 1400-1499 In 1499 verbrandt het steenhuis; in 1514 is er sprake van een borg
Deel 4: 1499-1811 In 1811 wordt de borg afgebroken
Deel 5: 1811-1882 In 1882 wordt een begin gemaakt met de afgraving
Deel 6: 1882-heden Het afgegraven borgterrein krijgt verschillende functies
Deel 7: heden-toekomst Wat zal de status in de toekomst worden? Het terrein is in elk geval met staal gemarkeerd.

De dampalen zijn geplaatst nabij de oorspronkelijke toegangspoort van het borgterrein. Ze zijn plm 2,5 meter hoog en gemaakt van cortenstaal. De ene dampaal bevat tekenen van de verwoesting van de borg (1400) en de andere van de verbranding (1499). De twee ruiters komen uit het familiewapen van de Ripperda’s die de borg tot in de 17e eeuw bewoond hebben.

De dampalen en banieren zijn gefinancierd door Gronings Landschapsbeheer en gemeente Delfzijl; bij de realisatie is veel hulp verleend door Dorpsbelangen Farmsum.

Het kunstproject wordt in het voorjaar van 2010 afgerond met het plaatsen van een “Exedra”(= zetel in de buitenlucht) tegenover het huidige borgterrein. Op oude tekeningen is de vorm van de exedra te zien op ongeveer deze plek. De exedra bestaat uit een cortenstalen deels ‘afgebroken’ ronde muur van 160 cm hoog en 5 meter lang waartegen een ruw-larixhouten bank is gemonteerd.


Enkele schoolklassen van 'De Til' in Thesinge oefenen zich in kijken en tekenen. Locatie: Spottershill in het Landschapspark bij Ten Boer. Het betreft hier een kunst-educatie-project o.l.v. Tineke Meirink.


werken aan een poort voor het voormalig borgterrein te Eenum opening poort Eenum door wethouder Corine Jansen van Loppersum detail poort Eenum

Op 20 april 2007 is de 'Poort' onthuld door wethouder Corine Jansen van de gemeente Loppersum. De Poort staat in Eenum, vrijwel op de plaats waar tweehonderd jaar geleden de borg-poort moet hebben gestaan (maar dan plm 5 meter hoger). De enig overgebleven afbeelding van de borg-poort leverde de inspiratie voor dit beeld.
Voor het borgterrein van Oosterwijtwerd werden twee 'Dampalen' van cortenstaal gemaakt, ca. 210 cm hoog. Deze werden op donderdag 29 maart2007 onthuld.
Beide opdrachten kwamen van Landschapsbeheer Groningen.

 

Obelisk. H: 430 cm Geplaatst op het nieuwe begraafpark Gemeente Ten Boer. Ontwerp: Herbert Koekkoek. Constructie: Fa Knol, Ten Boer.


Schip in de wind  H:750 cm  Geplaatst op de 'Kunstterp' in het nieuwe Landschapspark bij Ten Boer. Schip in de wind  H:750 cm  Geplaatst op de 'Kunstterp' in het nieuwe Landschapspark bij Ten Boer.  

Werk en resultaat van een beeld in opdracht van de gemeente Ten Boer. Vanwege de grootte niet in eigen atelier vervaardigd maar in de loods van konstruktiebedrijf Knol in Ten Boer. Het beeld symboliseert de wijzen waarop het dorp Ten Boer in het verleden via het nabijgelegen Damsterdiep per schip benaderd werd: met de vaarboom, als de wind gunstig stond met gehesen zijl en per trekschuit.
Het gegeven 'schip' symboliseert ook het vertrek uit deze wereld: de 'Kunstterp' grenst aan het nieuwe begraafpark van Ten Boer.
Boven in het beeld branden 's nachts 20 kleine lichtjes, als toplicht van boten of als een kleine sterrenhemel. De lichtjes worden van energie voorzien door een in het beeld geïntegreerd zonnepaneel.


De opdrachtgeefsters van boerderij "De Diek'n" wensten voor de ingang van hun boerderij een poort. Gegeven waren de twee reeds bestaande zuilen. De naam van de boerderij (Gronings voor "dijken") inspireerde tot het maken van de poort in de vorm van dijken, waarin water, land en lucht afgebeeld zijn.


 

Opdracht van de gemeente Ten Boer. De boerderij waarin galerie en atelier gevestigd zijn, kwam in aanmerking voor een voorbeeld-opstelling van een waterzuiveringsrietveld, een zgn. helofytenfilter. De gemeente Ten Boer financierde het en gebruikte het als voorlichting voor haar burgers.
In dit object is de werking van een helofytenfilter zichtbaar gemaakt. De transparante bak toont de lagen waarin het riet groeit en waardoor het water zakt en gezuiverd wordt.

urn met relikwie-doosje

In opdracht gemaakte urn en relikwiën-doosje, dat op de bodem van de urn gezet kan worden. De initialenstaan op het deksel, geflankeerd door twee slangen. Op de op deze foto niet-zichtbare kant staan naam, geboorte- en sterfdatum.

 

 
terug
home