logo familie schutterstichting
 
home geschiedenis Trientje Schutter bestuur

legaten en giften

subsidies recent aanvragen
             

 

Recente financiële ondersteuningen

Een kleine selectie van meer dan 40 subsidies die de afgelopen 10 jaar werden verstrekt:

Een aantal speciale concerten van meerdere zangkoren uit de gemeente ontvingen subsidie, waardoor de entree laag en dus gemakkelijk toegankelijk bleef.

Een aantal speelvoorzieningen voor kinderen bij scholen in Woltersum, Thesinge, Ten Boer en Ten Post werden mede gefinancierd. Daarnaast werden ook Verenigingen voor Dorpsbelangen financiëel ondersteund voor het verwezenlijken van speelvoorzieningen in een wijk.

Met enige regelmaat wordt subsidie aangevraagd voor voorzieningen ten behoeve van sociale en/of culturele projecten. De grotere voorzieningen kunnen zelden door de stichting volledig gefinancierd worden, maar een aantal malen is hiervoor een flinke bijdrage geleverd, zols voor een toiletvoorziening bij de kerk in Garmerwolde (1000 euro); voor de noodzakelijke vernieuwing van het Dorpshuis in Woltersum (5000 euro); het dorpshuis Ten Post kreeg subsidie voor een nieuw en breed inzetbaar podium.

Activiteiten en speciale voorzieningen voor ouderen passen vaak heel goed in de intentie van het legaat. Subsidie werd verstrekt voor een Zonnebloem bootreis. Een grote bijdrage werd geleverd voor de realisatie van het Hospice in Appingedam, een locatie voor terminale zorg (10.000 euro) ; het Trefpunt Thesinge kreeg subsidie  voor een geluidsvoorziening voor slechthorenden (1500 euro).

In de periode van 2006 tot 2017 heeft de Schutterstichting voor 31.494,27 euro activiteiten en voorzieningen in een aantal dorpen van de gemeente Ten Boer financiëel ondersteund. Soms waren dat substantiële bedragen, vaak ook bedragen van meer symbolische aard. Grotere (landelijke) subsidiegevers lijken makkelijker subsidies te verstrekken wanneer plaatselijke subsidiegevers een activiteit of voorziening mede willen ondersteunen; het signaal is dan vermoedelijk dat zo’n initiatief vanuit de samenleving ondersteund wordt.